Tiner Üretimi

Tiner Üretimi

Üstünel Boya; 2013 yılında Düzce'de kurduğu yeni işletmesine taşıyarak sektörde yeni bir marka olan THEMPO markasını tescilleyerek piyasaya sunmuştur.

Faaliyetlerini özellikle selülozik tiner ve sentetik tiner üretimi ve pazarlamasını yaparak yürütmektedir.

Ürettiğimiz tinerlerin hiç birinde kanserojen madde kullanılmamakta olup insan sağlığını ön planda tutan tutum ve davranışta bulunmaktadır.